Çevre Politikamız

TESA OTOMOTİV,  çevreye karşı duyarlı davranarak gelecek nesillere yaşanacak bir çevre bırakma gayreti içinde olmayı başlıca görev olarak belirlemiştir. Bu görev doğrultusunda Çevre Mühendisi Danışmanlarımız ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

İSG Politikamız

TESA OTOMOTİV olarak otobüs-midibüs kapı sistemleri, bagaj kapakları, engelli ulaşım sistemleri üretimi ile birlikte; AR-GE, MÜHENDİSLİK, ÜRETİM, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI HİZMET faaliyetleri yürütülmektedir.

TESA OTOMOTİV olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Firma içinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;
-İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

-İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

-İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her alanda ki çalışanların, ziyaretçilerin, sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

-Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

İSG POLİTİKASI olarak belirliyor ve hedefliyoruz.

Genel Müdür
HALİL ATAOĞLU